-->
Review của Láng về một số sản phẩm của Paula's Choice (PC) - cái tên làm mưa làm gió giới skincare Việt Nam trong thời gian qua.

Chuỗi bài viết Hyperpigmentation là chủ đề mà Láng bỏ công nghiên cứu nhiều thứ hai sau Mụn. Ở chuỗi bài này, Láng xin phép bàn về vấn đề siêu nhức nhối và nhận được câu hỏi của không biết bao nhiêu bạn - Tàn Nhang, Nám, Sạm Nắng, Đồi Mồi, Vết Thâm.