-->

Mình dành hẳn 1 bài này để nói về Benzoyl Peroxide (BP). Nếu có theo dõi các bài viết của mình hay routine của mình thì BP là một thành phần không thể thiếu. Do nhận được quá nhiều câu hỏi như là dùng BHA thì có cần dùng BP ko? Dùng BP nồng độ bao nhiêu? Dùng đúng 1 điểm mụn hay dùng cả mặt?...nên mình viết cái note này trả lời hết các câu hỏi trên nhé.