-->
Như đã hứa hẹn hôm nay mình sẽ trả bài review Vitamin C - top các thành phần skincare yêu thích của mình.
Trong bài sẽ đề cập đến theo thứ tự sử dụng của mình trong hơn 1 năm qua.