-->

Thật ra với các bạn đã quen biết Láng từ lâu và theo dõi thì sẽ không cần thiết đọc bài viết này vì thừa biết mình cực kỳ ủng hộ chuyện dùng chung SALICYLIC ACID  BENZOYL PEROXIDE.